Automatický skladovací systém

Popis linky

Skladovací systém je určen pro dopravu a automatické skladování palet s produkty mezi výrobními operacemi. Před vstupem do systému jsou palety zapáskovány. Zapáskované a označené palety jsou ručně nasunuty na vstupní dopravník, naorientovány a po identifikaci automaticky založeny do zásobníku. Na základě požadavku navazující výroby jsou zvolené palety automaticky vyskladněny a přes propojovací tunel dopraveny na výdejní místo. Výdejní místo slouží zároveň pro zpětné odesílání nastohovaných prázdných palet. Zásobník a propojovací trasy jsou samostatným požárním úsekem, osazeným čtyřmi prostupy pro průchod dopravníků, požární odolnost EW 45 DP1.

Rozměry a hmotnost palet: 600 x 400 x 470 mm, 40 kg

Zakladač

Zařízení se skládá z kolejiště a ocelového sloupu osazeným horizontálním a vertikálním pojezdem. Horizontální pojezd sloupu po nosné kolejnici ukotvené do podlahy je zajištěn servopohonem přes ozubený řemen umístěný podél kolejiště. Stabilitu horizontálního pohybu zajišťuje soustava vodících kolejových kladek. Sloup zakladače je vedený i v horní regálové části. Přesnou polohu zakladače snímá integrovaný servopohon s kontrolou nulového bodu v obou krajních mezích pojezdu. Volnou průchodnost kolejiště ověřuje prostorový skener. Konce kolejiště jsou opatřeny snímači pro kontrolu polohy, bezpečnostními vypínači a pevnými  koncovými dorazy.

Vertikální pojezd (zdvih) tvoří stůl osazený válečkovým dopravníkem. Stůl je po sloupu vedený vodícími kladkami. Pohyb je zajištěn řemenovým převodem s integrovaným servopohonem, s kontrolou nulového bodu v obou krajních mezích pojezdu. Mezní polohy jsou opatřeny pevnými dorazy.

Sklad

Skladovací pozice tvoří soustava poháněných válečkových dopravníků, obsluhovaných zakladačem z jedné strany. Každý dopravník má kapacitu 7 ks palet. Celková skladovací kapacita je 580 ks palet.

Technické řešení je přizpůsobeno pro konkrétní záměr uživatele. Pro jiné použití bude dle potřeby modifikováno.

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše záměry!

 • Tradice a zkušenost v oboru více
  než 28 let.

 • Dodávky do celého světa, do všech
  průmyslových odvětví.

 • Velké množství stálých zákazníků,
  kteří jsou nejlepším dokladem naší kvality.

 • Sehraný tým odborníků na všechny
  etapy
  projektu.

 • Zázemí vlastní výroby s nejmodernějším
  zařízením a vybavením.

 • Stabilní, ryze česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.