Laserová pracoviště


Laserová stanice – popisovací a odmašťovací buňka

Laserová buňka obsahuje dvě samostatná pracoviště – popisovací a odmašťovací. Popisovací část slouží k popisu auto zámků symboly a kódy dle zadání zákazníka. Odmašťovací část slouží k odmaštění a zdrsnění části kovové a plastové plochy auto zámků, na kterou je pak nanášen tmel.

Celé zařízení je vsazeno do konstrukce z hliníkových profilů s vnějším plechovým krytováním a dveřmi pro servis a údržbu. Každá skenerová hlava je uchycena na svém vlastním automatickém posuvu pro seřízení ohniskové vzdálenosti od popisované a odmašťované plochy. Součástmi zařízení jsou dále hlavní rozvaděč, ovládací panel řídicího systému, ovládací panel s monitorem a klávesnicí, vedení vzduchotechniky pro odsávání uvnitř buňky. Součástí buňky není odsávací zařízení.

Celé zařízení je integrováno do linky uživatele a pracuje v automatickém provozu. Řídicí systém je napojen na dopravníkový systém uživatele a přijímá od něj informace o poloze a typu auto zámku. Dopravu a polohování auto zámku zajišťují dopravník, stopery a centrovací nože.

Ořez plechových výlisků laserem

Technologická buňka je určena k provádění řezů laserem na 3ED objektech. Schopnost řezání je limitována pouze vhodností materiálu výlisku pro řezání instalovaným typem laseru a jedo výkonem. V konkrétním případě šlo o výlisky z ocelového plechu - díly karoserií, kdy při procesu ladění tvaru výlisku/vývoji formy či výrobě sady prototypových kusů, byly ušetřeny značné náklady na vývoj vystřihovacího nástroje. Bezpečnost provozu je zajištěna použitím bezpečnostních elektronických zámků příslušné klasifikace. Pro optickou kontrolu procesu jsou ve stěně buňky instalována bezpečnostní skla pohlcující laserová záření. Řezná hlava je nesena 6-ti osým robotem, který zajistí její požadovanou polohu a umožňuje velmi rychlou změnu úlohy/obrobku, ať už ve smyslu korekcí dráhy řezání pro zajištění požadovaného tvaru obrobku, tak při změně typu výroby.

Laserový ořez vtoku plastových výlisků

Buňka je umístěna do stávajícího prostoru lisu a robotického pracoviště. Základ konstrukce tvoří tuhý rám, na kterém je umístěn upínací přípravek a uzavíratelná komora pro laserové řezání. Robot zakládá díl do přípravku a přípravek ho zafixuje. Poté robot ustoupí z pracovního prostoru laseru a buňka se uzavře pomocí automatických dveří. V buňce dojde k natočení dílu tak, aby fixní laserová hlava mohla provést řez pod daným úhlem. Po odřezání jedné strany vtoku se přípravek otočí na druhou stranu a laserová hlava provede druhý řez. Poté se dveře otevřou a robot vyjme díl z přípravku.
Systém má svůj vlastní rozvaděč s řídicím PLC, kde jsou integrována všechna zařízení (otočný stůl, laser, laserová hlava, odsávání). Operační panel pro obsluhu zařízení je umístěn ze strany obsluhy.

Robotická buňka pro laserové čištění plechových přípravků

Kompletní čisticí buňka pro čištění plechových přípravků v lakovně. Buňka funguje v automatickém režimu a je integrovaná do již existující linky. Procesní hlava laseru je uchycena na robotu. Součástí konstrukce buňky jsou dva překladače, dopravník, rám z hliníkových profilů, plechové kryty, průhled, zavírací klapka na vstupu a výstupu z buňky, stojan robota, systém odsávání (bez samotného odsávacího zařízení). Krytování je navrženo vzhledem k bezpečnosti celého laserového zařízení. Vstupní dveře do prostoru buňky jsou osazeny elektronickými bezpečnostními zámky. Součástí dodávky je kompletní elektroinstalace nezbytná pro automatický chod a řízení celé buňky.

Proč spolupracovat právě s námi?

 • Více než 30 let zkušeností v oboru,
  přes 6 000 realizovaných zakázek.

 • Komplexní řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví po celém světě.

 • Velké množství stálých zákazníků (viz naše reference).

 • Silný tým odborníků pro všechny etapy
  projektu
  , od projekce až po servis.

 • Vlastní silné projekční, konstrukční
  a výrobní zázemí.

 • Stabilní česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.