Ochrana osobních údajů

Na této stránce naleznete všechny informace týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti T M T a.s. Chrudim. Naleznete zde informace o tom, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme.

Společnost T M T a.s. Chrudim, se sídlem Tovární 290, 537 01  Chrudim, IČO 13583972, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3740 (kontaktní údaje 469 606 111, tmt@tmt.cz) zpracovává osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ze dne 12. března 2019.

Při přijetí poptávky pro účely zpracování nabídky, jednání o nabídce, realizace obchodních případů a souvisejících úkonů a při uzavírání smluv pro účely jejich plnění, evidence a souvisejících úkonů je nutné zpracovávat údaje, jako je jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, IČO, DIČ. Toto zpracování umožňují výše zmíněné právní předpisy. Osobní údaje budou společností T M T a.s. Chrudim zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy, případě do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Zmíněné osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v elektronické i papírové podobě. Veškeré zpracovávané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, a poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Společnost T M T a.s. Chrudim dále v rámci své obchodní a marketingové činnosti může zpracovávat i osobní údaje, jako je IP adresa, či může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím analytických nástrojů. I v takovém případě s těmito osobními údaji nakládá v souladu se zásadami popsanými v této kapitole "Ochrana osobních údajů" a v souladu s platnou legislativou.

Podle uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte kdykoli právo od nás požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů (v případě žádosti o výmaz osobních údajů toto bude ze strany naší společnosti učiněno v případě, že to nebude v rozporu s platnými právními předpisy; výmaz osobních údajů může vést k přerušení obchodních jednání a/nebo jednání o smlouvě), popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenos vašich osobních údajů.

S každou návštěvou našich internetových stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty napomáhají při identifikaci, kolik uživatelů chodí na naše internetové stránky a kolik jich na ně chodí opakovaně. To nám pomáhá porozumět tomu, jak se uživatelé na našich internetových stránkách chovají a co je zajímá. Pro tyto účely používáme nástroj Google Analytics. Podrobné informace o tomto nástroji naleznete zde. V žádném případě nevyužíváme cookies k jiným účelům a spravujeme cookies anonymním způsobem v souladu s platnou legislativou.

V případě veškerých dotazů souvisejících s touto oblastí budeme rádi, když se na nás pro zodpovězení vašich dotazů obrátíte na e-mailovou adresu tmt@tmt.cz.

Proč spolupracovat právě s námi?

 • Více než 30 let zkušeností v oboru,
  přes 6 000 realizovaných zakázek.

 • Komplexní řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví po celém světě.

 • Velké množství stálých zákazníků (viz naše reference).

 • Silný tým odborníků pro všechny etapy
  projektu
  , od projekce až po servis.

 • Vlastní silné projekční, konstrukční
  a výrobní zázemí.

 • Stabilní česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.