Třídicí expediční linka

Publikováno 18. 01. 2018

Na podzim roku 2017 byla úspěšně uvedena do provozu linka v distribučním centru.

Tato linka umožňuje třídit bedýnky s produkty až do 20-ti destinací podle čárového kódu.

Součástí třídicí linky jsou pásové dopravníky, válečkové dopravníky poháněné polyV řemenem, kladičkové vyřazovače a válečkové poháněné zatáčky.

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše záměry!

 • Tradice a zkušenost v oboru více
  než 28 let.

 • Dodávky do celého světa, do všech
  průmyslových odvětví.

 • Velké množství stálých zákazníků,
  kteří jsou nejlepším dokladem naší kvality.

 • Sehraný tým odborníků na všechny
  etapy
  projektu.

 • Zázemí vlastní výroby s nejmodernějším
  zařízením a vybavením.

 • Stabilní, ryze česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.