Montážní linka klimatizačních jednotek

Publikováno 30. 06. 2020

Montážní linka klimatizačních jednotek

Pro našeho významného partnera v oboru automotive jsme dodali novou montážní linku autoklimatizací elektromobilů. Klimatizační jednotka se skládá z ventilátorové a distribuční skříně. Proto je montážní linka také rozdělena na dvě samostatné části - montážní linku ventilátorové skříně a montážní linku distribuční skříně. Obě linky tvoří sestavy válečkových dopravníků se stopery, zdvihacích a překládacích úseků, frontálových zásobníků a integrují automatické pracovní stanice pro náročné výrobní operace. Všechna data z průběhu montáže a testů se automaticky ukládají do systému zákazníka.

 

Montážní linka - ventilátorová skříň

Tato část linky slouží k montáži a testování ventilátorových skříní. Celá linka je modulární, skládá se z několika úseků, na kterých je základní konstrukce jednotky postupně osazena jednotlivými komponentami. Na konci linky vystupuje kompletní sestava ventilátorové skříně.

Konfigurace - linka je rozdělena na pracovní a vratnou větev. Pracovní větev tvoří dvanáct pracovišť - čtyři pracoviště pro manuální montáž operátory, dvě pracoviště automatická ( šroubování, testování) a manipulační pracoviště za kabinami. Po lince se pohybují montážní vozíky, na nichž se provádí montáž sestavy ventilátorové skříně a její testování.  Vozíky a ostatní pracoviště plně respektují náročné požadavky zákazníka na výkon, kvalitu, ergonomii a bezpečnost.

Montáž - pro kompletaci ventilátorové skříně je navržen jednotný montážní vozík (paleta). Montážní vozík umožňuje po upnutí ventilátorové skříně do otočného mechanismu vozíku a montáž skříně postupně ze všech stran. Mezi třetí a čtvrté manuální pracoviště je v montážní lince vloženo automatické pracoviště – šroubovací kabina. Výkon automatického šroubování  = 8 šroubů za 22 s.

Testování - součástí linky jsou testovací kabiny. V první - akustické kabiněútlumem 37 dB při 1 kHz probíhá test hlučnosti, měření průtoku vzduchu a kontrola přítomnosti dílů pomocí stacionárních kamer. Ve druhé kabině probíhá  hlavní část kontrolních testů pomocí kamery nesené robotem a provádí se štítkování distribuční skříně. 


Montážní linka - distribuční skříň

Druhá část linky slouží k montáži a testování distribučních skříní. Stejně jako první část je linka modulární, skládá se z několika úseků, na kterých je základní konstrukce jednotky postupně osazena jednotlivými komponentami. Na konci linky vystupuje kompletní sestava distribuční skříně.

Konfigurace - linka je rozdělena na pracovní a vratnou větev. Pracovní větev tvoří dvanáct pracovišť - deset pracovišť pro manuální montáž operátory, jedno pracoviště automatické (tester) a manipulační pracoviště za kabinami. Po lince se pohybují montážní vozíky, na nichž se provádí montáž sestavy distribuční skříně a její testování.  Vozíky a ostatní pracoviště plně respektují náročné požadavky zákazníka na výkon, kvalitu, ergonomii a bezpečnost.

Montáž - pro kompletaci distribuční skříně je určen jednotný montážní vozík (paleta). Manuální montážní operace začínají na pracovní desce  vozíku, v druhé části operátor upne distribuční skříň na otočný mechanismus s možností natočení skříně do potřebné polohy s aretací. 

Testování - součástí linky je testovací kabina. Automatický test zahrnuje bezkontaktní měření vibrací, měření průtoku vzduchu, hluku, kompletní elektrický test produktu a automatické lepení štítků pomocí manipulátoru.


Wir sind ein verlässlicher Partner für Ihre Projekte!

  • Tradition und Erfahrung in diesem Bereich seit mehr als 29 Jahren.

  • Lieferungen in die ganze Welt, für alle Industriebereiche.

  • Eine große Menge von Stammkunden ist der beste Qualitätsbeweis.

  • Koordiniertes Team von Fachleuten in allen Phasen des Projekts.

  • Ein gutes Umfeld eigener Herstellung in Verbindung mit der modernsten Ausstattung.

  • Stabile, rein tschechische Firma mit zahlreichen internationalen Erfahrungen.